Så går det till

I första sessionen ställer jag några inledande frågor för att förstå vad du vill uppnå med terapin. Tillsammans utforskar vi dina känslomässiga mönster, relationer och eventuella svårigheter du upplever i din vardag. 

Efter första samtalet skapar vi en plan som utgår från dina mål och förväntningar. Målet är att du känner dig redo att påbörja din resa mot välbefinnande. Inriktningen jag arbetar med är kognitiv beteendeterapi (KBT) och emotionsfokuserad terapi (EFT).

Låter det här som något för dig?

Vad är EFT?

Emotionsfokuserad terapi (EFT) är en terapiform med rötterna i anknytningsteorin. Den handlar om att omfamna dina emotioner för att uppnå förändring och läkning.

Emotioner kan kort förklaras som snabba reaktioner som uppstår när något händer, som när du blir arg eller rädd. De är instinktiva och kan bland annat observeras i ditt kroppsspråk. För att förstå hur emotioner skiljer sig från känslor kan du tänka på emotioner som våra grundfärger – de är starka och tydliga. Känslor, som är lite mer komplicerade, är som alla olika nyanser av färger du kan blanda utifrån grundfärgerna.

Inom EFT ses emotioner inte bara som symptom, utan även som viktiga faktorer som påverkar dina upplevelser och hur du fattar beslut. Terapin handlar om att hjälpa dig skapa nya, positiva interaktioner och känslomässiga upplevelser för att bryta negativa mönster. Med hjälp av EFT kan du förstå och förändra negativa känslomässiga cykler som du hamnar i, både individuellt och i dina relationer.

Målen med emotionsfokuserad terapi är att:

  • skapa och upprätthålla nära, trygga och meningsfulla relationer
  • hantera och förändra negativa emotionella mönster
  • växa och utvecklas som person

Inom EFT arbetar du med dina emotioner på ett äkta och empatiskt sätt. Istället för att undvika eller undertrycka dina kärnbehov och känslor, uppmuntras du att utforska dem, ge dem uttryck och använda dem som en vägledning i förändring.

Fördelar med EFT
Terapiformen kan vara till stor nytta om du kämpar med ångest och depression, vill förbättra dina relationer eller övervinna trauman. Den har visat sig vara särskilt effektiv för par som upplever distans eller konflikter i relationen, men även för dig som söker förståelse och förändring på en djupare, emotionell nivå.